Kom igang

Her vil du kunne registrere dine treningsaktiviteter og få belønning!

NB: For å holde i gang, vil vi at du registrerer aktivitetene dine jevnlig. Du må registrere aktiviteten din innen 48 timer etter at den er gjennomført. Trening er ferskvare:-)

SLIK GJØR DU DET:

Hver dag legger du inn aktivitetene dine. Hver aktivitet gir poeng som gir deg mulighet til å vinne fine premier.

Oppsamling av poeng vil gi deg forskjellig status i forhold til ditt aktivitetsnivå. Når du når ulike milepæler vil du få en oppmerksomhet i form av gave eller et digitalt symbol for å motivere deg på veien!

Hver uke vil vi dele ut mange flotte premier